Sau đại học

LỊCH THI CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH – ĐẠI HỌC HUẾ

10 July, 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 gồm 73 ngành vào các trường đại học thành viên và khoa thuộc Đại học Huế (chi tiết xem file đính kèm tại đây) 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thôngXem thêm…

THẠC SĨ – KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

2 July, 2020

Tên chuyên ngành đào tạo: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Mã số: 60440301 (theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm  2012 Bằng cấp: Thạc sĩ Khoa học, chuyên ngành Khoa học Môi trường Mục tiêu đào tạo VềXem thêm…