Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thành phố Đà Nẵng thành lập theo quyết định số 9539/QĐ-UBND Thành phố Đà Nẵng ngày 03 tháng 12 năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2008.

1. Giới thiệu chung:

  • Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đà Nẵng
  • Địa chỉ: K311/42 Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Điện thoại: 02363. 737408
  • Phụ trách: BS. Lê Thành Chung

2. Thời gian làm việc:

  • Sáng: 7:30-10:30;
  • Chiều: 13:30 – 16:00

Sau gần 4 năm thành lập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP Đà Nẵng được sự chỉ đạo của lãnh đạp Sở y tế, bộ máy hoạt động tương đối hoàn chỉnh, các hoạt động đã đi vào nề nếp đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được kết quả, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS có các chức năng và nhiệm vụ chính sau:

– Tham mưu cho Giám đốc Sở y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố
– Là cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố.

–  Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương để trình lãnh đạo Sở y tế hoặc UBND thành phố phê duyệt về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

– Phối hợp các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

> Địa chỉ khám tổng quát uy tín ở Đà Nẵng.

– Tham gia Nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ KHKT trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

– Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của Bộ.

– Làm đầu mối quản lý và tổ chức y tế và của thành phố cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác. Triển khai thực hiện dự án khu vực phòng chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án Quốc tế về phòng chống HIV/AIDS được giao theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực các quy định về phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố.

– Thực hiện những nhiệm vụ khác và quyền hạn khác do Giám đốc Sở y tế giao.

Phòng xét nghiệm HIV tại Đà Nẵng

>> Gói xét nghiệm lấy nhiễm:

Nếu bạn muốn xét nghiệm rà soát HIV một cách nhanh chóng, bạn có thể đến Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn. Phòng khám có chức năng tư vấn và xét nghiệm HIV và các bệnh lây nhiễm. Sau đó sẽ hướng dẫn bạn đến bác sĩ chuyên khoa hoặc trung tâm có chức năng chữa bệnh.

Phòng khám Chẩn đoán Medic Sài Gòn

  • Địa chỉ: 97 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hotline: 0905.644.128 – 091.555.1519