THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 gồm 73 ngành vào các trường đại học thành viên và khoa thuộc Đại học Huế (chi tiết xem file đính kèm tại đây)

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 04/9/2020.
2. Lịch thi:
– Buổi sáng ngày 03/10/2020: thi môn Ngoại ngữ.

– Buổi chiều ngày 03/10/2020: thi môn Cơ sở ngành.

– Buổi sáng ngày 04/10/2020: thi môn Chủ chốt.
Tại Đà Nẵng:
Mobile: 0938090115
Công ty Vinabook | Vinabook Company
35 Cao Thắng, q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng | 35 Cao Thang street, Đa Nang city
Phòng khám Medic Sài Gòn | Medic Sai Gon Clinic
97 Hải Phòng, q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng   | 97 Hai Phong street, Đa Nang city