Học bổng Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Trao học bổng em học sinh lớp 7 nghèo vượt khó

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG