Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn

  • Liên kết với các Bs chuyên khoa: ngoại thần kinh, nội thần kinh, nội tiết, nội thận, huyết học..
  • Xét nghiệm chẩn đoán bệnh trên hệ thống trang thiết bị hiện đại, kết quả chính xác và uy tín
  • Đến tận nơi lấy mẫu và trả kết quả ngay sau đó
  • Lưu thông tin và cập nhật dữ liệu hệ thống phần mềm thông tin
  • Tư vấn 24/14
  • Đo huyết áp theo dõi hàng ngày tại 97 Hải phòng miễn phí

Mong muốn được hợp tác và phục vụ