Nội quy áp dụng cho tất cả các Thực tập sinh đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Vinabook: