(LĐXH) – Hiện nay, ngành An toàn, Sức khỏe và Môi trường (hay còn được biết đến như HSE, EHS hay SHE) là ngành hoạt động vì sức khỏe và sự an toàn của người lao động, của cộng đồng và sự phát triển bền vững của môi trường, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật cũng như bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp, đang được học sinh quan tâm và lựa chọn trước ngưỡng cửa đại học.Ngành học HSE ngoài các kiến thức nền tảng về môi trường, người học sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu liên quan đến quản lý an toàn và sức khỏe cho người lao động, bao gồm: Độc học và sức khỏe nghề nghiệp; Y sinh học và bệnh nghề nghiệp; An toàn hóa chất và cháy nổ; Quản lý nguồn lực và quan hệ lao động; Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường; Tâm sinh lý lao động và Ergonomics;  Quan trắc môi trường lao động; Đánh giá công trình; Nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro,… Ngoài ra, sinh viên có cơ hội cao tham gia các khoá thực tập ngắn hạn tại doanh nghiệp trong nước và trao đổi sinh viên ở các quốc gia có hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học như hợp tác của Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế với một số đại học ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng đồng Châu Âu…

……..

……………………………………………………………

Triển vọng nghề nghiệpSinh viên tốt nghiệp ngành HSE có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:– Các doanh nghiệp, khu công nghiệp (bộ phận an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bộ phận quản lý chất lượng môi trường);– Công ty tư vấn môi trường (đánh giá tác động môi trường, các giải pháp an toàn lao động và bảo vệ môi trường);– Cơ quan quản lý nhà nước (Bộ/Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội, Bộ/Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Cảnh sát Môi trường, Trung tâm Qquan trắc Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường…);– Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo (các viện nghiên cứu về môi trường, các trường đại học, cao đẳng…);– Chuyên viên/chuyên gia tại các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức quốc tế.Sinh viên ngành HSE được trang bị các kĩ năng chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ sau:–     Nhân viên HSE là người trực tiếp thực hiện cũng như giám sát tất cả các hoạt động tuân theo quy định và quy trình an toàn – sức khỏe – môi trường, của các doanh nghiệp.–     Tư vấn xây dựng hệ thống, quy chế và quy trình về công tác quản lý, bảo đảm an toàn – sức khỏe – môi trường theo đúng các quy định liên quan của nhà nước, đáp ứng các yêu cầu của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

–     Chịu trách nhiệm quản lý các giấy phép và báo cáo, ví dụ đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, nội quy an toàn lao động, báo cáo tai nạn lao động, đo kiểm môi trường lao động, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn hóa chất…–     Khi xảy ra các sự cố, chuyên viên HSE là người phải thực hiện điều tra các vụ tai nạn trong công việc hay bệnh nghề nghiệp; Từ đó xác định đúng nguyên nhân và tìm cách giải quyết các sự việc đó.

–     Tham mưu, đề xuất và áp dụng những thiết bị công nghệ tiên tiến hay các giải pháp khoa học để phục vụ một cách hiệu quả công tác bảo đảm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.Lương ngành HSEVề mức lương, cán bộ an toàn lao động (HSE) có khoảng lương phổ biến vào khoảng 10 – 13 triệu đồng/tháng. Khi đã có nhiều kinh nghiệm và đảm nhiệm vị trí quản lý HSE tại các công ty, tập đoàn lớn, chuyên viên HSE sẽ có mức lương rất hấp dẫn, từ 17 – 50 triệu đồng/tháng.

Từ những thực tế trên, có thể thấy rằng (i) Nâng cao năng lực đào tạo trong lĩnh vực HSE và (ii) Phát triển nguồn nhân lực HSE là rất cấp thiết đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.. Quản lý HSE không chỉ là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch sản xuất, đồng thời giảm thiểu rủi ro sức khoẻ người lao động tuân thủ pháp luật về y tế, môi trường, lao động và xã hội.Hiểu biết và thực hiện hiệu quả công tác Sức khỏe – An toàn – Môi trường trên quy mô toàn quốc không chỉ là yêu cầu đối với các cơ quản lý, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất – kinh doanh, mà còn là đối với mỗi người dân nhằm đóng góp tích cực vào phát triển bền vững.

Tìm hiểu thêm HSE Click tại đây