Ai cũng có quyền ước mơ. Ước mơ không hề tốn kém, nhưng ước mơ giúp con người ta định hướng được tương lai. Ước mơ là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Một thế giới mênh mông, rộng lớn. Từ cánh cửa đó, ta có thể thỏa sức tưởng tượng và ước mơ; Là một nơi có nhiều con đường – những con đường khác nhau nhưng đều dẫn đến một lối ra. Và… đó là sự thành công – khi ước mơ thành hiện thực!

Trong thực tế của thế giới mênh mông này, có rất nhiều người đã hiện thực hóa cuộc sống bằng những ước mơ – có cái rất bình dị, đơn sơ nhưng cũng có những ước mơ lớn lao, vĩ đại thành hiện thực… được bắt đầu từ khát khao cháy bỏng trong mỗi con người.