Trong các kỹ năng sống cần thiết cho mỗi con người thì kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả đóng vai trò không kém phần quan trọng. Một ngày với tất cả mọi người đều có 24h nhưng mỗi người sử dụng 24h đó với những cách khác nhau. Còn với bạn thì sao, bạn sử dụng thời gian đã hợp lý chưa.

Cho dù bạn là một người có kỹ năng quản lý thời gian tốt hay, chưa có được kỹ năng cần thiết để quản lý thời gian. Thì bạn cũng nên xem qua bài viết kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả này.

1. Những kỹ năng quản lý thời gian cần thiết với mọi người

quản lý thời gian

  • Lên danh sách công việc cần thực hiện
  • Sắp xếp mức độ ưu tiên trong công việc khi quản lý thời gian
  • Học cách từ chối công việc nếu ngoài khả năng
  • Tích cực học tập rèn luyện bản thân

2. Tóm lại

Như đã nói mỗi người đều có một kỹ năng quản lý thời gian khác nhau, không ai giống ai. Nhưng cái đích mọi người đều hướng tới là có được hiệu quả, chất lượng cao trong công việc. Tuy nhiên việc quản lý thời gian như thế nào đi cho nữa. Thì bạn cũng nên đáp ứng yêu cầu căn bản sau để có thể làm chủ thời gian hiệu quả nhất.

Lên danh sách công việc cần thực hiện

Cho dù bạn là một người thông minh đến đâu, hay có trí nhớ tốt đến đâu. Thì cũng không thể nhớ hết danh sách công việc cần thực hiện trong một ngày. Vì thế kỹ năng đầu tiên quản lý thời gian hiệu quả chính là lên danh sách công việc trước khi thực hiện nó. Nếu có thể bạn nên ghi chép vào cuốn sổ tay. Để không quên những công việc trong kế hoạch bạn dự định làm. Để khi nào bạn không thể nhớ những gì chuẩn bị làm tiếp theo thì còn có cái để nhắc bạn công việc cần làm.

Sắp xếp mức độ ưu tiên trong công việc khi quản lý thời gian

Liệt kê

Yếu tố tiếp theo khi quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả chính là sắp xếp lên danh sách mức độ công việc quan trọng cần ưu tiên thực hiện trước hay những công việc không mấy quan trọng thực hiện sau. Từ đó sẽ rèn luyện khả năng lập luận tư duy trong công việc của bạn được hiệu quả hơn như là sử dụng hệ thống sắp xếp thứ tự theo ưu tiên được diễn giải trong các khóa học về quản lý thời gian.

Học cách từ chối công việc nếu ngoài khả năng

từ chối

Một lưu ý tiếp theo để có được kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Là bạn phải biết từ chối công việc nếu bạn không còn thời gian để thực hiện công việc đó hoặc năng lực không cho phép. Bởi vậy hãy từ chối khôn khéo những lời đề nghị, công việc mà bạn cảm thấy không thực hiện được. Vì nếu bạn có thực hiện hiệu quả cũng không cao với công việc bạn nhận làm. Và cả công việc đáng lẽ ra bạn đã thực hiện hoàn hảo nếu như không thực hiện công việc sau đó. kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Tích cực học tập rèn luyện bản thân

rèn luyện bản thân

Cho dù bạn tài giỏi đến đâu thì cũng không thể phủ định là bạn cũng có những mặt yếu kém. Vì thế để quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả nhất. Thì không ngừng nâng cao rèn luyện bản thân như tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham gia các lớp kỹ năng mềm, hoặc đọc một cuốn sách. Những điều đó sẽ tăng khả năng quản lý thời gian, tổ chức công việc khoa học hơn, giúp bạn nâng cao sự nghiệp. Và là một hướng đi đáng tin cậy nhất để trở thành người thành đạt.

Tóm lại

Cho dù kỹ năng quản lý như thế nào thì ngoài việc hiểu biết nó trên cơ sở lý thuyết thì bạn cũng nên rút ra trải nghiệm từ thực tế khi thực hiện, tổ chức công việc để có được những kinh nghiệm thực tế và gần gũi với bạn hơn để có được khả năng quản lý tổ chức công việc tốt hơn.