RA MẮT SÁCH KỸ NĂNG MỀM VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ

Chúc mừng ra mắt sách Kỹ năng mềm – Tác giả Hoàng Đức Bảo chuyên gia kỹ năng mềm

Thầy Hoàng Trọng Thủy – Tổ chức Zhi Shan Foudation tại Huế

Cô Nguyễn Thị Đoan Trang – Đại học Okayama – Đại học Huế

Cô Nguyễn Thị Huyền – Trường THPT Gia Hội, thành phố Huế

Thầy Ngô Trọng Dũng – Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

Anh Nguyễn Duy Phong – PGĐ Cổng thông tin – tỉnh Thùa Thiên Huế

BS. Lê Văn Thăng – Bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng

Anh Bửu – Giám đốc Công ty Nguyên Khôi

Thầy giáo Hồ Đăng Nhân – Cô Hà Thị Hạnh

Sinh viên – Đại học Y Dược Huế – Đại học Huế

Sinh viên Đại học Đông Á – Đà Nẵng

Anh Lê Minh Tự – Trưởng đại diện Báo Tuổi Trẻ

Cô Hồ Thị Tâm – Trường THPT Hai Bà Trưng thành phố Huế

Cô Nguyễn Thị Thi

Cô Nguyễn Thị Thủy – Quỹ từ thiện Chí Thiện

Lê Quang Thanh – CSV Khoa Môi trường Trường ĐHKH – Đại học Huế

Cô Hồ Thị Tĩnh – Đại học Huế

Video giới thiệu SÁCH KỸ NĂNG MỀM – Tác giả Hoàng Đức Bảo chuyên gia kỹ năng mềm

Video Hình ảnh ra mắt sách KỸ NĂNG MỀM

HOA CHÚC MỪNG

LINK SÁCH KỸ NĂNG MỀM TẠI ĐÂY