TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM
QUỐC TẾ IKIGAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                         Đà Nẵng, ngày  04  tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO

 “Nâng cao năng lực Đảm bảo chất lượng & Kiểm soát chất lượng (QA/QC)

trong phòng thí nghiệm và phân tích dữ liệu bằng phương pháp thống kê”

    Trung tâm Đào tạo KNM Quốc tế Ikigai kết hợp Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Công nghệ Môi trường Miền Trung (CRET)  tổ chức khóa đào tạo kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn:

Nâng cao năng lực Đảm bảo chất lượng & Kiểm soát chất lượng (QA/QC)

                              trong phòng thí nghiệm và phân tích dữ liệu bằng phương pháp thống kê”.

Mục đích:

– Cải thiện kỹ năng QA/QC cho các cán bộ quản lý chất lượng và cán bộ đo lường/phân tích trong phòng thí nghiệm;

– Nâng cao năng lực, kỹ năng phân tích thống kê và biểu diễn dữ liệu thí nghiệm, sử dụng các phần mềm của Microsoft-Excel (Data Analysis, Real Statistics) cho các cán bộ đo lường/phân tích trong phòng thí nghiệm và viết báo cáo khoa học.

– Tạo tiền đề cho sự hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học về môi trường, HSE (sức khỏe-an toàn-môi trường) giữa Trung tâm An toàn Môi trường và Hóa học (CENTEC), Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động và Bảo vệ Môi trường Miền trung Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Trung, Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Trung, Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Công nghệ Môi trường Miền Trung (CRET) và Khoa Môi trường – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trong đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.  

– Kinh nghiệm, kỹ năng xử lý số liệu và viết bài báo quốc tế

Thời gian: 02 buổi ngày    tháng 9 12 năm 2023;

 • Sáng: 8:00 – 11:00
 • Chiều: 14:00 – 17:00

Địa điểm: Hội trường phòng 2 – Tòa nhà Tuấn Toàn, lầu 2 – 35 Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hình thức dạy – học và đánh giá: Dạy – học trực tiếp tại hội trường; Bài giảng được phát trực tiếp cho người tham dự (học viên); Các học viên hoàn thành khóa học được cấp Chứng nhận – Chứng chỉ hoàn thành khóa học. (có chương trình chi tiết khóa học kèm theo).

Thành phần tham dự: Các cán bộ làm việc ở các phòng thí nghiệm (PTN) đo lường/phân tích thuộc QUATEST 2; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm; Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Trung; Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động và Bảo vệ Môi trường miền Trung; khóa Hóa, khoa Môi trường ở các trường Đại học; các doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ và đăng ký tham dự:

 • Kinh phí tham dự khóa đào tào đối với mỗi học viên: 1.000.000 đ (một triệu đồng)

Trân trọng thông báo và kính mời các quý vị đại biểu, các cán bộ quan tâm sắp xếp thời gian tham dự khóa đào tạo.

              Nơi nhận:          
– Như thành phần tham dự;          
– Lưu VT.
                                  GIÁM ĐỐC          HOÀNG ĐỨC BẢO  

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM QUỐC TẾ IKIGAI

35 CAO THẮNG – HẢI CHÂU – ĐÀ NẴNG

——————-

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO

“Nâng cao năng lực Đảm bảo chất lượng & Kiểm soát chất lượng (QA/QC)

trong phòng thí nghiệm và phân tích dữ liệu bằng phương pháp thống kê”

 1. CHƯƠNG TRÌNH
Thời gianNội dungChịu trách nhiệm
7:30 – 8:00Đón tiếp đại biểu, đăng ký tham dựBan tổ chức
8:00 – 8:10Khai mạc: Giới thiệu mục đích, chương trình và thành phần tham dự Khóa đào tạoThS.Hoàng Đức Bảo Giám đốc TT Đào tạo KNM Quốc tế
8:10 – 9:30QA/QC trong phòng thí nghiệmPGS.TS. Nguyễn Văn Hợp (Khoa Hóa, Trường ĐHKH – ĐH Huế)
9:30 – 9:40Giải lao 
9:40 – 11:00QA/QC trong phòng thí nghiệm (tiếp)PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp
11:00 – 14:00Nghỉ trưa 
14:00 – 15:20Phân tích dữ liệu đo lường bằng PP thống kêPGS.TS. Nguyễn Văn Hợp
15:20 – 15:30Giải lao 
15:30 – 16:50Phân tích dữ liệu đo lường bằng PP thống kê (tiếp)PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp
16:50 – 17:00Tổng kết, trao Giấy chứng nhận, bế mạc khóa đào tạo và giao lưu thân mậtTrung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Quốc tế Ikigai
 1. HỌC PHÍ – TIỆN ÍCH BAO GỒM
 • 1.000.000 VNĐ/Khóa
 • Bao gồm nước uống
 • Phòng học máy lạnh
 • Cấp chứng chỉ/Chứng nhận
 • Tài liệu
 • Điện thoại: 0914054343

Đà Nẵng, ngày 04/12/2023

          TM/BAN TỔ CHỨC

             Trương Thị Lên