Workshop – KỸ NĂNG MỀM TRONG BỆNH VIỆN

Workshop – KỸ NĂNG MỀM

Để thấu hiểu marketing Bệnh viện và quy trình làm việc có hệ thống, đem lại thuận lợi cho bệnh nhân thăm khám, điều trị bệnh nhanh chóng và hiệu quả, KỸ NĂNG MỀM trong môi trường Bệnh Viện đã đóng vai trò hết sức quan trọng.

Hiện nay, các dịch vụ bệnh viện đang dần hoàn thiện và mong muốn đem lại Dịch vụ và sự hài lòng cho khách hàng. Vì thế, kỹ năng mềm ngày càng quan trọng góp phần giúp cho bệnh viện đạt được mục tiêu. Nhưng trước tiên, bệnh viện cần hiểu rõ thế mạnh, hạn chế của mình để có thể tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức (chiến lược SWOT). Trên cơ sở hiểu mình và bối cảnh, sẽ dễ dàng xây dựng mục tiêu đầy đủ theo 5 tiêu chí SMART.

Workshop được tổ chức chu đáo với sự nhiệt tình tham gia đông đảo của lãnh đạo, cán bộ y bác sĩ theo cả 2 hình thức online và offline.Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng, workshop đã giúp bệnh viện trả lời được câu hỏi làm sao để có một dịch vụ cạnh tranh cả về chất và lượng, với một thái độ phục vụ ân cần, chu đáo để đạt MỤC TIÊU.ĐN 30.9.2021 – bình thường mới

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BỆNH VIỆN 199'
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Có thể là hình ảnh về đang đứng, đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và trong nhà

.ĐN 30.9.2021 – bình thường mới