Chúng ta thường hay quên và thường quên những việc rất quan trọng. Thậm chí là quên gần hết những kiến thức, thông tin chúng ta được học. Quên dường như là nỗi khổ cho những người đi học lẫn người đi làm. Đôi khi, việc này khiến chúng ta đau đầu vì phải cố nhớ lại những gì mình đã quên. Thế thì, làm cách nào để ghi nhớ những gì chúng ta đã nghe, đã học, đã xem? 3 cách nhớ lâu dưới đây sẽ giúp bạn ghi nhớ và thậm chí là nhớ dai như đỉa.