Như chúng ta đã biết, giao tiếp hằng ngày khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều loại cảm xúc từ vui vẻ, hạnh phúc đến tức giận. Nếu không biết cách kiềm chế cảm xúc rất dễ gây nên những thói quen tiêu cực. Chính vì thế, các em học sinh thế hệ gen Z, nếu không thấu hiểu bản thân, có kỹ năng quản lý cảm xúc tốt sẽ ảnh hướng xấu đến suy nghĩ và kết quả học tập không cao.

Kỹ năng “ Quản lý cảm xúc” tốt nhằm xác định mục tiêu học tập, trang bị một số kỹ năng cần thiết, xác định những tiêu chí về kiến thức và kỹ năng mỗi học sinh cần biết, hiểu và có thể hoàn thành được khi các em kết thúc chương trình học THCS để tiếp môi trường học tiếp theo.

Để được thành công, hạnh phúc như mong muốn biết bao người trong xã hội ngày nay, việc đầu tiên cần phải biết đó chính là thấu hiểu bản thân. Thấu hiểu bản thân mình là cả một quá trình nổ lực liên tục và không hề đơn giản. Trong đó, khả năng nhận thức và khả năng lắng nghe hỗ trợ rất nhiều để thấu hiểu bản thân.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn luôn phải trả lời nhiều câu hỏi trong tương lai như sau:

 • Uớc mơ của bạn là gì?
  • Bạn sẽ làm được gì trong 10 hay 15 năm tới?
  • Bạn sẽ thực hiện mục tiêu 10 năm tiếp theo như thế nào?
  • Hiện tại bạn có kế hoạch như thế nào để tạo dựng nên tương lai như mong     muốn?
  • Trong tương lai, điều gì là quan trọng nhất đối với bạn?
  • Bạn có thể làm gì để để thay đổi vận mệnh cuộc đời?

Do đó, chúng ta phải xác lập mục tiêu và định vị cá nhân để thực hiện, tuy nhiên nếu chúng ta xác lập mục tiêu dựa trên phương pháp phân tích SWOT chính xác thì mục tiêu xác lập kế hoạch học tập chúng ta về đích sẽ sớm hơn.

Kỹ năng xác định mục tiêu lập kế hoạch học tập được hiểu là khả năng định hướng về những gì mà bạn mong muốn đạt được, vạch các bước rõ ràng trong từng giai đoạn. Cũng như nhận thức được khả năng của bản thân và những rủi ro có thể gặp phải để đạt được mục tiêu cuối cùng.

Mỗi người sẽ có những mục tiêu khác nhau ở từng giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Vì vậy, Việc thiết lập mục tiêu chính là cách chúng ta tạo động lực để phấn đấu vì những điều tốt đẹp hơn trong tương lai và việc đó sẽ làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn