Chương trình giảm giá tăng “Phiếu Voucher giảm giá 20%” cho tất cả các sản phẩm sau được áp dụng cho những khách hàng đến Công ty mua các sản phẩm y tế phục vụ sức khỏe.

Mẫu phiếu Voucher (bên dưới).

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Ngày 11/06/2017