HỆ THỐNG MASSAGE KHÔ BẰNG THỦY TRỊ LIỆU TOÀN THÂN

  •  Model : THERMO SPA
  • Hãng sản xuất : TRAUTWEIN
  • Nước sản xuất : CHLB Đức
  • Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2008

Nhà phân phối: Công ty  VINABOOK
35 Cao Thắng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
E-mail:  ducbao@vinabook.edu.vn
Website: www.vinabook.edu.vn
HOTLINE: 091.555.1519 – 0511.3822866

Thông tin đang cập nhật