TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH:

1. Thông số đo được:  20 thông số và 3 biểu đồ Hồng cầu, Bạch cầu, Tiểu cầu.

2. Biểu đồ Hồng cầu; Bạch cầu và Tiểu cầu: Được thể hiện trên màn hình có thể in ra giấy in (histogram).

3. Có 3 chế độ in kết quả tuỳ theo yêu cầu xét nghiệm:

  • 20 thông số xét nghiệm và 3 biểu đồ Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu
  • 20 thông số xét nghiệm không có biểu đồ Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu
  • 8 thông số máu cơ bản

4. Tốc độ làm việc ( throughput ): Máy đếm tế bào tự động XP-100 thực hiện 60 mẫu/giờ cho cả hai phương thức Whole Blood (Máu toàn phần ) và Predilute ( Máu pha loãng).

5. Thời gian cần thiết cho 1 kết quả xét nghiệm: Kết quả đo xẫp xỉ 60 giây cho 1 xét nghiệm:

6. Tự động rửa kim hút mẫu

7. Chế độ kiểm tra tự động khi bật máy

8. Chế độ làm sạch buồng đo trước khi tiến hành đo mẫu tiếp theo.

9. Chế độ tự động làm sạch khi tắt máy:  Máy XP-100 có sẵn chương trình làm sạch toàn bộ hệ thống hút, đường dẫn mẫu và buồng đo trước khi tắt máy.

10. Chế độ đo: Máy XP-100 có 2 chế độ đo bao gồm

  • Chế độ đo máu toàn phần: Máu mao mạch, máu tính mạch hay máu động mạch
  • Chế độ do máu pha loãng: sử dụng trong các trường hợp lấy máu khó, lượng máu bệnh phẩm cần xét nghiệm quá ít

11. Quản lý dữ liệu tự động: Máy XP-100 được cài đặt sãn chương trình quản lý tự động: Bộ nhớ trong của máy XP-100 có khả năng lưu trữ được 40.000 kết quả xét nghiệm gồm 18 thông số cùng 3 biểu đồ hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu

12. Hệ thống kiểm soát chất lượng và báo lỗi:

  • 2 chương trình kiểm chuẩn X hoặc L-J.
  • Chương trình International Quality Assurance System- IQAS
  • 8 thông số lựa chọn để kiểm tra
  • Dải dao động SD có thể thay đổi

13. Khả năng báo hiệu bất thường ngoài giới hạn sinh lý của các thông số

14. Thể tích mẫu đo: (Sample Volume) Phương pháp Whole blood 50 ml. Phương pháp Predilute 20 ml

15. Thuốc thử không dùng Cyanide

16. Dải nhiệt độ phòng làm việc: 15°C – 40°C

17. Dải độ ẩm phòng làm việc: 30 – 85%

18. Công suất tiêu thụ điện:  ít hơn 230 VA (0.23 KW

Nhà phân phối: Công ty  VINABOOK
35 Cao Thắng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
E-mail:  ducbao@vinabook.edu.vn
Website: www.vinabook.edu.vn
HOTLINE: 091.555.1519 – 0511.3822866

Thông tin đang cập nhật