Máy đo đa chỉ tiêu – Hãng sản xuất: Toa DKK – Nhật Bản

Model: WQC-24

Tính năng kỹ thuật:

 • Cấu trúc sensor không thấm nước: chịu được áp suất
 • 1.0 Mpa
 • Bộ nhớ: Tối đa 3360 dữ liệu (bằng các
 • module sensor)
 • Năng lượng cung cấp: 3 pin cỡ AA (năng lượng duy trì được 35 ngày cho khoảng thời gian giữa mỗi phép đo là 15 phút)
 • Kích thước bên ngoài:
 • 52mm (dia)x110mm(W)x510 mm (L)
 • Trọng lượng: 2400g
 • Nhiệt độ hoạt động: 0-50OC

Các thông số đo:

+ pH

 • Khoảng đo: 0.00-14.00
 • Độ lặp lại: ±0.05 pH
 • Phương pháp đo: Điện cực thuỷ tinh
 • Sự chuẩn độ: 2 điểm của 4, 7, 9 hoặc 3 điểm
 • định cỡ

+ Oxy hoà tan DO

 • Khoảng đo: 0.00-20.00 mg/ l, 0-200%
 • Độ lặp lại: ±0.1mg/l- ±1%
 • Phương pháp đo: điện cực màng Galvanic
 • Sự chuẩn độ: chuẩn độ tự động về 0 và sự
 • chuẩn độ span

+ Độ dẫn (COND)

 • Khoảng đo: 0.00-10.00 S/m; khoảng hiển thị: 0.0-100.0 mS/m; 0.000-1.000 S/m; 0.00-10.00 S/m, khoảng đo tự động
 • Độ lặp lại: ±1%FS
 • Phương pháp đo: 4 điện cực AC
 • Sự chuẩn độ: Có khả năng chuẩn độ

+ Độ muối (SALT)

 • Khoảng đo: 0.00-4.00%; 0.0-40.0 (độ mặn
 • nước biển)
 • Độ lặp lại: ±0.1% – ±1
 • Phương pháp đo: Chuyển từ giá trị độ dẫn
 • Sự chuẩn độ: Có khả năng chuẩn độ

Tổng chất rắn hoà tan (TDS)

 • Khoảng đo: 0.0-100.0 g/l
 • Độ lặp lại: ±2g/l
 • Phương pháp đo: chuyển từ giá trị độ dẫn
 • Sự chuẩn độ: Có khả năng chuẩn độ

Đo trọng lực nước biển

 • Khoảng đo: 0.0-50.0 dt
 • Độ lặp lại: ±0.1dt
 • Phương pháp đo: chuyển từ giá trị độ dẫn
 • Sự chuẩn độ: Có khả năng chuẩn độ

+ Nhiệt độ

 • Khoảng đo: -5.00 – 55.0oC
 • Độ lặp lại: ±0.25oC
 • Phương pháp đo: Màng điện trở bạch kim mỏng
 • Sự chuẩn độ: Có khả năng chuẩn độ

+ Độ đục (TURB)

 • Khoảng đo: 0.0-800.0 NTU/ 0.0-800.0 mg/l
 • Độ lặp lại: ±3%FS
 • Phương pháp đo: Phương pháp quét ánh sáng
 • 90độ
 • Sự chuẩn độ: Chuẩn độ tự động về 0 và sự
 • chuẩn độ span

Phụ kiện tiêu chuẩn

–          Pin kiềm khô, kích cỡ AA (LR6)

–          Dung môi hoà tan pH 6.86, 500ml

–          Dung môi hoà tan pH 4.01, 500ml

–          Cốc đo

–          Soft case (với dây đeo)

–          Kết nối cho điện cực pH

–          Dung môi điện phân hoà tan, chai 50ml

–          Bộ màng cho cực DO

–          Cáp kết nối, 2m

–    Sách hướng dẫn

Thông tin đang cập nhật