Thông số MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D – SONOACE R7

CẤU HÌNH CHÍNH CỦA MÁY:

Nhà phân phối: Công ty TNHH MTV VINABOOK
35 Cao Thắng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
E-mail: ducbao@vinabook.edu.vn
Website: www.vinabook.edu.vn
HOTLINE: 091.555.1519 – 0511.3822866

Thông tin đang cập nhật