INCUCELL-INCUCELL-V là dong tủ sấy thích hợp để xử lý an toàn cho nuôi cấy vi sinh.. Dòng INCUCELL không gây tiếng ồn, cung cấp luồng gió tuần hoàn nhẹ nhành trong lòng tủ.

Dòng INCUCELL V (với quạt tuần hoàn nhiệt) đảm bảo tăng nhiệt nhanh, phân phối nhiệt độ chính xác với độ lệch nhiệt độ nhỏ. Các tủ ấm này sử dụng đặc biệt trong phòng thí nghiệm sinh học và vi sinh, kiểm tra chất lượng trong công nghiệp dược phẩm và mỹ phẩm, và thử nghiệm trong thú y và công nghiệp thực phẩm.

  • Dung tích lòng: 22, 55, 111, 222, 404, và 707 llít
  • Nhiệt độ làm việc: môi trường + 5 °C đến 70°C/99.9°C
  • Bộ điều khiển: Standard (with 3 chương trình) hay Comfort (với 6 chương trình)

Nhà phân phối: Công ty  VINABOOK
35 Cao Thắng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
E-mail:  ducbao@vinabook.edu.vn
Website: www.vinabook.edu.vn
HOTLINE: 091.555.1519 – 0511.3822866

Thông tin đang cập nhật