Hệ thống tiêm mẫu tự động đa năng – Agilent PAL Autosampler
Hệ thống có thể chứa từ 98 đến 294 vị trí
Có bộ điều khiển cầm tay riêng biệt
Có 3 chế độ lấy mẫu: Lấy mẫu pha hơi, tiêm mẫu lỏng và vi trích pha rắn SPME
Tương thích với GC, GC/MS

Thông tin đang cập nhật