Thiết bị có hiệu năng cao, phân tích nhanh và thông minh
Sử dụng công nghệ hiện đại: Công nghệ dòng khí mao quản (CFT), khóa thời gian lưu (RTL). Có chế độ kiểm tra rò rỉ, chế độ tiết kiệm khí, chế độ bảo vệ khi mất điện.
Hệ thống hỗ trợ đồng thời 2 buồn tiêm mẫu, 3 detecter, 8 van khí các loại
Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng.

Thông tin đang cập nhật