Hệ thống có kích thước nhỏ gọn, hiệu năng cao
Lò cột GC gia nhiệt và làm lạnh nhanh
Dễ dàng vận hành, phân tích mẫu lỏng và khí
Dễ dàng tháo lắp và thay thế cột

Thông tin đang cập nhật