1.Chức năng:

– Ổn định cổ chân hỗ trợ khớp cổ chân nhẹ nhàng, được chỉ định trong các trường hợp đau, viêm khớp,

-Giãn dây chằng hoặc chấn thương nhẹ khớp cổ chân cũng như sau nắn trật khớp cổ chân.

2.Chỉ định: 

– Các trường hợp đau, viêm khớp, giãn dây chằng hoặc chấn thương nhẹ khớp cổ chân cũng như sau nắn trật khớp cổ chân.

Thông tin đang cập nhật