Đèn hai mặt soi chiếu trẻ sơ sinh dùng điêu trị chứng vàng da.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm là có thể điều trị cùng lúc 02 mặt. 

Có nôi em bé: tạo sự thoải mái tối đa trong thời gian điều trị.

Thông tin đang cập nhật