1. Mô tả sản phẩm:

– Sản phẩm được sản xuất từ băng chun đặc biệt mềm, thoáng  khí nên bó sát thân người,dễ mặc, dễ điều  chỉnh.

  1. Chức năng :

–         Neo ép, bó vùng bụng, chống chảy sệ bụng.

  1.    Chỉ định:

–         Sau phẫu thuật bụng.

–        Chấn thương màng bụng

–        Thiếu mô liên kết, bụng ỏng.

–        Giãn cơ bụng, bụng chảy sệ.

Thông tin đang cập nhật