CỘT SẮC KÝ PURITOX TOTAL MYCO-MS

Các cột PuriTox Tổng Myco-MS được sử dụng để phát hiện đồng thời của aflatoxin B1, B2, G1, G2, ochratoxin A, fumonisins B1 và ​​B2, deoxynivalenol, zearalenone, T-2 và HT-2 bằng phương pháp LC-MS / MS. Các cột giảm nhiễu nền, do đó cho hiệu quả sắc ký tốt hơn và cải thiện tính chính xác của kết quả.

ĐẶC ĐIỄM KỸ THUẬT 
Số hiệu TC-MT3000
Số lượng 25 cột lọc trong pha rắn trong một định dạng ống tiêm
Chuẩn bị mẫu Các chất độc được chiết xuất từ ​​một mẫu, lọc và qua các cột trong pha rắn.
Các cột lọc có thể được dùng kết hợp với LC-MS / MS để phân tích các loại ngũ cốc
Giới hạn phát hiện LOD: AFT B1 – 00:05 ng / ml
AFT B2 – 00:05 ng / ml
AFT G1 – 00:05 ng / ml
AFT G2 – 0,05 ng / ml
OTA – 00:05 ng / ml
FB1 – 1 ng / ml
FB2 – 1 ng / ml
DON – 0,1 ng / ml
ZON – 00:05 ng / ml
T-2 – 00:05 ng / ml
HT-2 – 00:05 ng / ml
Phát hiện đồng thời aflatoxin B1, B2, G1, G2, ochratoxin A, fumonisins B1 và ​​B2, deoxynivalenol, zearalenone, T-2 và HT-2.
Tuổi thọ trung bình 3 năm làm việc tại 21-25 ° C.
Nhanh Làm sạch mẫu trong vòng 20p với hệ thống LC-MS/MS
Bảo quản Chúng có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng
Đáng tin cậy Hệ thống làm sạch hiệu quả cho kết quả sắc ký tối ưu và cải thiện tính chính xác của kết quả
Thích nghi Các cột phù hợp để thử nghiệm một loạt các mẫu ngũ cốc.
Dung môi chiết  Acetonitrile.

Nhà phân phối: Công ty  VINABOOK
35 Cao Thắng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
E-mail:  ducbao@vinabook.edu.vn
Website: www.vinabook.edu.vn
HOTLINE: 091.555.1519 – 0511.3822866

Thông tin đang cập nhật