Bảng giá:

Dung tích Đơn giá (VNĐ)
Cốc 2000ml 180,000
1000ml 160,000
600ml 100,000
400 ml 90,000
250 ml 65,000
100 ml 55,000
50 ml 50,000

Thông tin đang cập nhật