Bảng giá:

Dung tích Đơn giá (VNĐ)
Buret tự động 50 ml 3,500,000
25 ml 3,500,000
10 ml 3,400,000

Thông tin đang cập nhật