Bảng giá:

Dung tích Đơn giá (VNĐ)
Buret khóa nhựa 50 ml 520,000
25 ml 500,000
10 ml 480,000
Thông tin đang cập nhật