Bộ truyền tín hiệu ECG bằng Wireless kỹ thuật số

  • Phạm vi truyền: 10 mét
  • Số điện cực: 10
  • 12 chuyển đạo ECG
  • Hệ thống bao gồm 2 phần chính, phần đầu tiên là thu thập tín hiệu, xử lý.
  • Các tín hiệu đã qua xử lý sẽ được truyền bằng sóng wireless để hiển thị trên laptop.
  • Các sóng não và điện tim được thu, sau đó sẽ được phân tích và huấn luyện bằng mạng neural network.
  •  Các tín hiệu thu thập bao gồm: tín hiệu điện tim (ECG – hiển thị sóng điện tim và nhịp lên màn hình máy tính, được sử dụng để hồi tiếp về hệ thống); tín hiệu điện não (EEG – hiển thị 14 kênh sóng điện não lên màn hình máy tính, nhận dạng các sóng alpha, beta đặc trưng cho hành động nhắm mắt và tập trung, định tính cảm xúc của con người dựa trên mô hình Russell và thuật toán HFD); tín hiệu điện mắt (EOG – nhận dạng một số động tác chớp mắt, liếc trái và liếc phải) và tín hiệu điện cơ (EMG – nhận dạng một số cử động trên khuôn mặt như: nghiến răng, há miệng, cười…).

Nhà phân phối: Công ty TNHH MTV VINABOOK
35 Cao Thắng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
E-mail: ducbao@vinabook.edu.vn
Website: www.vinabook.edu.vn
HOTLINE: 091.555.1519 – 0511.3822866

Thông tin đang cập nhật