Bảng giá:

Dung tích Đơn giá (VNĐ)
Bình tam giác 500ml 65,000
250ml 60,000
100ml 55,000

Thông tin đang cập nhật