Bảng giá:

Đơn giá (VNĐ)
Bình hút ẩm không vòi fi 300mm 4,200,000
Bình hút ẩm không vòi fi 250mm 3,600,000
Bình hút ẩm không vòi fi 200mm 2,600,000
Thông tin đang cập nhật