Bảng giá:

Dung tích Đơn giá (VNĐ)
Bình định mức nhựa 1000 ml 175,000
500 ml 140,000
250ml 130,000
200ml 130,000
100ml 120,000
50ml 110,000

Thông tin đang cập nhật