Bảng giá:

Dung tích Đơn giá (VNĐ)
Bình định mức 2000 ml 540,000
1000 ml 370,000
500 ml 255,000
250ml 210,000
200ml 200,000
100ml 160,000
50ml 150,000
25 ml 150,000
10 ml 130,000
5 ml 125,000

 

Thông tin đang cập nhật