5 BƯỚC XÂY DỰNG SỨ MỆNH

Ngày nay, các doanh nghiệp đều xác định đích đến và mục tiêu rõ ràng vào sứ mệnh. Trong đó, sứ mệnh mô tả hành động doanh nghiệp cần thực hiện ra sao để đạt được hiệu quả nhất. Trong khi tầm nhìn là những gì doanh nghiệp hoạch định ra điều mình muốn đạt được trong tương lai. Giá trị cốt lõi là tất cả những gì tại doanh nghiệp không thể cân đo đong đếm để trả bằng tiền hoặc bất biến theo thời gian. Sau đây, là 5 bước xây dựng thành công:

Bước 1: Liệt kê các thành tích trong quá khứ

Hãy nghĩ về những gì bạn đã và đang làm, sau đó, viết một bảng danh sách khoảng bốn đến năm thành tựu tích cực đã đạt được. Nó có thể là những thành tích trong công việc, trong xã hội hoặc gia đình.

Sau đó, hãy xác định giá trị cốt lõi chung của các thành tích này

Bước 2: Xác định các giá trị cốt lõi

Liệt kê danh sách các giá trị cốt lõi mà bạn hướng đến hoặc phấn đấu đạt được. Danh sách này không giới hạn số lượng. Sau đó, hãy chọn lọc khoảng năm giá trị cốt lõi mà bạn tâm đắc và cho rằng rất quan trọng. Cuối cùng, hãy chọn một giá trị   cốt lõi mà bạn cho rằng quan trọng nhất.

Bước 3: Xác định những giá trị ích lợi của bạn

  • Liệt kê danh sách các cách thức bạn có thể mang đến sự khác biệt. Lý tưởng nhất, bạn có thể đóng góp gì cho:
  • Thế giới (nói chung)
  • Gia đình
  • Cấp trên và đồng nghiệp
  • Bạn bè
  • Cộng đồng xung quanh

Bước 4: Xây dựng mục tiêu

Dành một chút thời gian để xây dựng các ưu tiên và mục tiêu trong cuộc sống. Các mục tiêu này bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn.

Bước 5: Xây dựng sứ mệnh

Thông qua bốn bước trên và sự thấu hiểu về bản thân mình, hãy xây dựng sứ mệnh  cho riêng mình và luôn sống với điều đó.

Một số ví dụ về sứ mệnh:

Nữ hoàng truyền hình Mỹ – Oprah Winfrey: “Trở thành một nhà giáo dục, một người truyền cảm hứng cho mọi người để họ hiểu rằng họ có thể làm được nhiều  hơn họ nghĩ”.

Tỷ phú Anh – Sir Richard Branson – người sáng lập tập đoàn Virgin: “Tận hưởng mỗi hành trình trong cuộc sống và học hỏi từ những điều thất bại. Trong kinh doanh, trở thành một nhà lãnh đạo mang lại những điều tốt nhất cho nhân viên, đó chính là lắng nghe, đặt niềm tin, tin tưởng, tôn trọng và để họ phát triển”.

Tìm hiểu thêm Sách Kỹ năng mềm 2023, NXB Đại học Huế