Máy điện tim 6-12 kênh KTS

* Thông tin chung:

– Màn hình màu cảm ứng 7″ inch LCD

– Khổ giấy: 112mm

– Kết nối Internet thông qua cổng Ethernet. Có khả năng gửi thông tin, kết quả bệnh nhận qua email.

– Kết hợp đo phế dung kế sơ bộ(Tùy chọn thêm).

– Có khả năng kết nối với PC thông qua phần mềm phân tích chi tiết các bệnh lý.

Thông tin đang cập nhật