Máy điện tim 12 kênh cao cấp KTS

* Thông tin chung:

–   Màn hình màu cảm ứng 10.4” inch LCD.

–   Kết nối Internet và gửi thông tin, kết quả bệnh nhân qua email hoặc một máy điện tim khác.

–   Có khả năng kết nối với PC thông qua phần mềm phân tích chi tiết các bệnh lý.

–   Khả năng kết nối và in khổ giấy A4 qua máy in hỗ trợ ngôn ngữ PCL5/6.

Khả năng kết nối với bàn phím ngoài, dễ dàng thao tác và nhập dữ liệu.

Thông tin đang cập nhật