TT Tên thiết bị, hàng hóa Model/Mã hàng hóa SL

Đơn giá

(VNĐ)

1 Máy điện tim 3 kênh

* Thông tin chung:

–      Màn hình độ phân giải 128×240

–      Khổ giấy: 58mm

–      Chức năng đo tự động hoặc bằng tay

AsCard Green 01 20.000.000
2 Máy điện tim 3 kênh

* Thông tin chung:

–      Màn hình độ phân giải 128×240

–      Khổ giấy: 112mm

–      Chức năng đo tự động hoặc bằng tay

AsCard Orange

01

23.469.000

3 Máy điện tim 6 – 12 kênh KTS

* Thông tin chung:

–      Màn hình màu cảm ứng 7” inch LCD.

–      Khổ giấy: 112mm,

–      Kết nối Internet thông qua cổng Ethernet. Có khả năng gửi thông tin, kết quả bệnh nhân qua email.

–      Kết hợp đo phế dung kế sơ bộ (Tùy chọn thêm)

–      Có khả năng kết nối với PC thông qua phần mềm phân tích chi tiết các bệnh lý.

AsCard Grey v07.202

01

39.926.000

4 Máy điện tim 6 – 12 kênh KTS

* Thông tin chung:

–         Màn hình màu cảm ứng 7” inch LCD.

–         Kết nối Internet bằng Wifi. Có khả năng gửi thông tin, kết quả bệnh nhân qua email.

–         Kết hợp đo phế dung kế sơ bộ (Tùy chọn thêm)

–         Có khả năng kết nối với PC thông qua phần mềm phân tích chi tiết các bệnh lý.

AsCard Grey v07.302

01

46.144.000

5 Máy điện tim 12 kênh cao cấp KTS

* Thông tin chung:

–         Màn hình màu cảm ứng 10.4” inch LCD.

–         Kết nối Internet và gửi thông tin, kết quả bệnh nhân qua email hoặc một máy điện tim khác.

–         Có khả năng kết nối với PC thông qua phần mềm phân tích chi tiết các bệnh lý.

–         Khả năng kết nối và in khổ giấy A4 qua máy in hỗ trợ ngôn ngữ PCL5/6.

–         Khả năng kết nối với bàn phím ngoài, dễ dàng thao tác và nhập dữ liệu.

AsCard Gold3

01

70.564.000

6 Điện tim vi tính (Không bao gồm máy vi tính)

–         Sử dụng kết hợp với CardioTEKA (Chọn thêm)

AsCard MrCoral v.201

01

20.000.000

7 Điện tim vi tính (Không bao gồm máy vi tính)

–         Sử dụng kết hợp với CardioTEKA (Chọn thêm)

AsCard Amber v.101 01 20.000.000
8 Phần mềm phân tích và lưu trữ dữ liệu

–         Kết nối với PC

Cardio TEKA solfware v.211

01

8.250.000

9 Hệ thống điện tim gắng sức

* Cung cấp gồm:

–         Máy chạy bộ – Treadmill B612

–         Phần mềm CardioTEST

CardioTESK Alfa SystemB612

01

228.100.000

10 Xe đạp lực kế

* Cung cấp gồm:

–         Xe đạp lực kế chuyên dụng – Ergometer CRG 200

–         Phần mềm CardioTEST

CardioTESK Alfa CRG200

01

99.306.000
11 Bộ truyền tín hiệu ECG bằng Wireless kỹ thuật số

–         Phạm vi truyền: 10 mét

–         Số điện cực: 10

–         12 chuyển đạo ECG

AsPEKT 500 – Wireless ECG signal transmitter KBEKG2

01

19.610.000

Thông tin đang cập nhật