HEAD OFFICE

5 floor, Viet A building, 35 Cao Thang Street, Hai Chau, Da Nang City

CLINIC

97 Hai Phong Street, Hai Chau, Da Nang City

SHOWROOM

37 Cao Thắng, Q.Hải Châu, Tp.ĐN
97 Hải Phòng, Q.Hải Châu, Tp.ĐN
30 Mai Khắc Đôn, P.Kim Long, Tp.Huế

VINABOOK LIMITED COMPANY
Company’s transaction name: Vinabook Co., Ltd
Address: 5 floor, Viet A building, 35 Cao Thang Street, Hai Chau, Da Nang City
Tel: 05113.822 866 – Fax: 05113.822 966
Open Chat
1
Close chat
Xin Chào! Cảm ơn bạn đã truy cập. Bấm bắt đầu để liên hệ với chúng tôi:)

Bắt Đầu